เงื่อนไขของการเตาบะฮ์ (กลับเนื้อกลับตัว)

อัพเดตเมื่อ: 25 พ.ค. 2020

จากหนังสือ ริยาฎุศศอลิฮีน

โดย อะบีย์ซะกะรียา ยะห์ยา อิบนุ ชัรฟ์ อันนะวาวีย์

แปลโดย อะบูฮะนีฟ รอมฎอน

بسم الله الرحمن الرحيم


บรรดาปวงปราชญ์ได้กล่าวว่า : การเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) นั้น จำเป็นสำหรับทุก ๆ ความผิดบาปที่เกิดขึ้น หากว่าเป็นบาปที่ละเมิดระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องระหว่างสิทธิของมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นการเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) ประกอบไปด้วย 3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :


ประการแรก : เลิกกระทำบาปนั้น

ประการที่สอง : เสียใจจากการกระทำบาปนั้น

ประการที่สาม : ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ไปกระทำบาปนั้นอีกตลอด ฉะนั้นหากว่าขาดประการใดประการหนึ่งจากสามประการข้างต้น การเตาบะฮฺของเขาก็ใช้ไม่ได้

แต่หากว่าเป็นการละเมิดสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้น ดังนั้นเงื่อนไขของการเตาบะฮฺประกอบไปด้วย 4 ประการ : 3 ประการข้างต้นที่กล่าวมา


และประการที่ 4 การทำให้บริสุทธิ์จากการละเมิดสิทธิของเจ้าของสิทธิ์นั้น
- หากว่าเป็นการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินหรืออะไรทำนองนี้ ต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าของ
- หากว่าเป็นโทษในข้อหาของการกล่าวใส่ร้ายว่าละเมิดประเวณีหรืออะไรทำนองนี้ ต้องไปยอมรับโทษ หรือไปขอให้อภัยจากผู้ถูกใส่ร้าย
- หากว่าเป็นการนินทา ก็ต้องขอให้เขายกโทษให้

และจำเป็นที่จะต้องกลับเนื้อกลับตัวจากบาปทั้งหมด หากสำนึกผิดจากความผิดบางอย่าง การสำนึกผิดก็ใช้ได้เฉพาะความผิดนั้น ตามทรรศนะของบรรดาผู้ที่อยู่บนความถูกต้อง ส่วนความผิดบาปที่เหลือก็ยังคงอยู่ต่อไป


คัดจาก : อะบีย์ซะกะรียา ยะห์ยา อิบนุ ชัรฟ์ อันนะวาวีย์ , ริยาฎุศศอลิฮีน , บทนำในเรื่องการเตาบะฮ์ หน้าที่ : (11) , ไคโร ; ดารุสลาม

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น