อนุญาตให้สัมผัสตำราตัฟซีรต่าง ๆ โดยไม่มีน้ำละหมาด ?

โดย อับดุลอะซีซ อิบนุ บาซ

แปลโดย อะบูฮะนีฟ รอมฎอน
คำถาม : อนุญาตให้สัมผัสอัลกุรอานที่มีตัฟซีรโดยไม่มีน้ำละหมาด ได้หรือไม่ ? โดยจุดประสงค์ของคำว่า อัลกุรอานที่มีตัฟซีร คือ อัลกุรอานที่ด้านข้างมีการตัฟซีรอธิบายอายะฮ์ต่าง ๆ คือ เป็นอัลกุรอานที่มีตัฟซีรภายในหน้าเดียวกัน


คำตอบ : อนุญาตให้สัมผัสตำราตัฟซีรโดยไม่มีสิ่งกั้น (จับด้วยมือ) และโดยไม่สะอาด (ไม่มีน้ำละหมาด) เพราะมันไม่ถูกเรียกว่ามุศฮัฟ (อัลกุรอาน) ส่วนที่จะเรียกว่ามุศฮัฟนั้นคือเล่มที่เป็นอัลกุรอานเท่านั้น (ไม่มีตัฟซีร) ถ้าเป็นแบบนี้ไม่อนุญาตให้สัมผัสสำหรับคนที่ไม่สะอาด ไม่มีน้ำละหมาด ดังที่อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า “นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น” (ซูเราะฮ์ อัลวากิอะฮ์ อายะฮ์ที่ 77-79)


และที่ท่านนะบีย์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “อย่าได้สัมผัสอัลกุรอานนอกจากต้องเป็นผู้สะอาด[1] และพื้นฐานของความสะอาดโดยทั่วไปที่รู้จักตามบทบัญญัติคือ สะอาดจากฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ่ ดังเช่นที่บรรดาเศาะฮาบะฮ์ของท่านนะบีย์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ และไม่มีคนใดจดจำมาจากพวกเขา ด้วยกับที่เรารู้ว่าพวกเขาได้สัมผัสมุศฮัฟ (อัลกุรอาน) ในสภาพที่พวกเขานั้นไม่สะอาด และนี่คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ และเป็นทัศนะที่ถูกต้อง วัลลอฮุมุวัฟฟิก


(มัจญะมัวอ์อัลฟะตาวา เล่มที่ 24 หน้าที่ 349)[2]

[1] อัลมุวัฏเฏาะอ์มาลิก อันนิดาอ์ลิศเศาะลาฮ์ (468). [2] อิบนุ บาซ , มัจญมัวอ์ตัฟซีร อายาตมินัลกุรอานิลกะรีม , ยะซีด อิบนุ มูฮัมหมัด อิบนุ อับดุลลอฮ์ อัรรอดอาน รวบรวม , มะดารุลวะฏอนลินนัชร์ , ซาอุดิอารเบีย , พิมพ์ครั้งที่ 1 , ฮ.ศ.1434-ค.ศ.2013 , หน้าที่ 334.

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น