เศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะซูล ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตอนที่ 2

อัพเดตเมื่อ: 13 มิ.ย. 2020

โดย อะบูฮะนีฟ รอมฎอน


بسم الله الرحمن الرحيم


การทราบถึงความเป็นเศาะฮาบะฮ์

การที่เราจะทราบหรือรู้จักว่าบุคคลใดคือเศาะฮาบะฮ์นั้น ท่านดร.มะห์มูด อัฏเฏาะห์ฮาน [1] ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า จะรู้จักเศาะฮาบะฮ์ได้ด้วยหนึ่งในห้าประการดังต่อไปนี้


1. อัตตะวาตุร : รายงานติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยผู้คนจำนวนมาก เช่น ท่านอะบูบักรฺ อัศศิกดิก ท่านอุมัร อิบนุ คอฏฏอบ และที่เหลือจากสิบท่านที่ท่านนะบีย์แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับสวรรค์


2. เป็นที่ล่ำลือ มีชื่อเสียงที่ทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย : เช่น ท่านฎิมาม อิบนุ ษะอ์ละบะฮ์ และท่านอุกาชะฮ์ อิบนุ มิห์ศอน


3. ผ่านการบอกเล่าของเศาะฮาบะฮ์ท่านใดท่านหนึ่ง


4. ผ่านการบอกเล่าของตาบิอีนรุ่นอาวุโส (ลูกศิษย์ของเศาะฮาบะฮ์) ที่เชื่อถือได้


5. ผ่านการบอกเล่าของตัวเองว่า เขาคือเศาะฮาบะฮ์ ถ้าหากเขาเป็นคนมีคุณธรรม (อาดิล) และคำกล่าวอ้างของเขามีความเป็นไปได้


เศาะฮาบะฮฺที่เข้ารับอิสลามเป็นคนแรก

ดร.มะห์มูด อัฏเฏาะห์ฮาน [2] ได้แบ่งเศาะฮาบะฮ์ที่เข้ารับอิสลามตามเพศ ตามวัย ดังนี้ :


1. จากผู้ชายที่เป็นเสรีชนคนแรก : ท่านอะบูบักร์ อัศศิดดิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ


2. จากเด็ก : ท่านอะลีย์ อิบนุ อะบูฏอเลบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ


3. จากผู้หญิง : ท่านหญิงเคาะดีญะฮ์ อุมมุมุอ์มินีน เราะฎิยัลลอฮุอันฮา


4. จากผู้เป็นบริวาร : ท่านซัยด์ อิบนุ ฮาริษะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ


5. จากผู้เป็นทาส : ท่านบิลาล อิบนุ เราะบาห์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ


รุ่นต่าง ๆ ของเศาะฮาบะฮ์

ดร. นาศิร อิบนุ อะลี อายิฎ ฮะซัน อาลุชชัยค์ [3] ได้กล่าวว่า ความจริงแล้วบรรดาเศาะฮาบะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม มีระดับความประเสริฐที่เหลี่ยมล้ำกัน ไม่เท่ากัน โดยมีระดับความประเสริฐเนื่องด้วยการเข้ารับอิสลามก่อนอีกคน หรือเพราะการอพยพของท่านไปยังอีกดินแดนหนึ่งเพื่อรักษาความศรัทธาที่มีต่ออิสลาม และเป็นเพราะการเข้าร่วมในสงครามหรือเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ เช่นการให้สัตยาบันต่อท่านนะบีย์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งบรรดานักวิชาการได้จัดระดับความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮ์มากถึง 12 ระดับ ดังนี้


1. กลุ่มคนที่เข้ารับอิสลามที่เมืองมักกะฮ์ เช่นท่านอะบีบักร์ ท่านอุมัร ท่านอุษมาน ท่านอะลีย์ และท่านอื่น ๆ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม


2. ชาวดารุนนัดวะฮ์


3. ผู้ที่อพยพไปยังอัลฮะบะชะฮ์หรือเอธิโอเปียในปัจจุบัน


4. กลุ่มคนที่ให้สัตยาบันอัลอะเกาะบะฮ์ครั้งที่ 1 กับท่านนะบีย์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม


5. กลุ่มคนที่ให้สัตยาบันอัลอะเกาะบะฮ์ครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอันศอร


6. กลุ่มคนแรกจากชาวมุฮาญิรีนที่ได้ไปยังท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ณ กุบาอ์ ซึ่งพวกท่านได้สร้างมัสญิดขึ้นที่นั่น


7. กลุ่มคนที่เข้าร่วมสงครามบะดัร


8. ผู้ที่อพยพในช่วงระหว่างสงครามบะดัรและสงครามอัลฮุดัยบียะฮ์


9. กลุ่มคนที่ให้สัตยาบันอัรริฎวาน (บัยอะตุรริฎวาน)


10. ผู้ที่อพยพในช่วงระหว่างสงครามอัลฮุดัยบียะฮ์และการพิชิตเมืองมักกะฮ์ เช่น ท่านคอลิด อิบนุ อัลวะลีด ท่านอัมร์ อิบนุ อัลอาศ ท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ และท่านอื่น ๆ


11. กลุ่มคนที่เข้ารับอิสลามในวันแห่งการพิชิตเมืองมักกะฮ์ ซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มคนจากชาวกุรอยช์


12. บรรดาเด็ก ๆ ที่พบเห็นท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในวันแห่งการพิชิตเมืองมักกะฮ์ ในช่วงประกอบพิธีหัจญ์อำลา (ฮัจญะตุลวิดาอ์) และในช่วงอื่น ๆ ที่ถูกถือว่าเป็นเศาะฮาบะฮ์ เช่น ท่านอัสซาอิบ อิบนุ ยะซีด ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ ษะอ์ละบะฮ์ อิบนุ อะบีเศาะอีร์ ซึ่งท่านทั้งสองได้เดินไปหาท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และท่านนะบีย์ก็ได้ขอดุอาอ์ให้แก่ท่านทั้งสอง เช่นเดียวกันท่านอะบูอัฏฏุฟัยล์ อามิร อิบนุ วาษิละฮ์ ท่านอะบูญะฮีฟะฮ์ วะฮับ อิบนุ อับดุลลอฮ์ ก็เป็นผู้ที่เห็นท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ช่วงที่ท่านเฏาะวาฟและตอนที่ท่านอยู่ที่บ่อน้ำซัมซัม


ข้างต้นนี้คือ ระดับความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ที่นักวิชาการด้านฮะดีษและนักวิชาการท่านอื่น ๆ ได้ระบุไว้ แต่ท่านอัลอัลลามะฮ์ มุฮัมมัด อิบนุ ซะอัด ได้จัดระดับความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ไว้ 5 ระดับ ด้วยกันดังนี้


1. กลุ่มชนที่เข้าร่วมสงครามบะดัร


2. กลุ่มชนที่เข้ารับอิสลามในช่วงแรก ๆ ของการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ซึ่งบางส่วนจากพวกเขาได้อพยพไปยังอัลฮะบะชะฮ์หรือเอธิโอเปียในปัจจุบัน และผู้ที่รับอิสลามหลังจากนั้น


3. ผู้ที่เข้าร่วมสงครามอัลคอนดัก (สงครามสนามเพลาะ) และผู้ที่รับอิสลามหลังจากนั้น


4. ผู้ที่เข้ารับอิสลามในช่วงของการพิชิตเมืองมักกะฮ์ และผู้ที่รับอิสลามหลังจากนั้น


5. บรรดาเด็ก ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมในสงคราม


จากการจำแนกรุ่นต่าง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮ์นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในด้านของบทบัญญัติศาสนา เรื่องของนาซิคและมันซูค การตัฟซีรอัลกุรอาน การรายงานฮะดีษ แน่นอนว่าเศาะฮาบะฮ์ในรุ่น ๆ แรกก็อาจจะมีความเข้าใจมากกว่าในรุ่นหลัง ๆ และต้องเจอกับบททดสอบมากกว่าในรุ่นหลัง ๆ


อ่านย้อนหลังตอนที่ 1

[1] ดร.มูฮัมหมัด อัฏเฏาะหฺฮาน , แหล่งเดิม , หน้า : 189. [2] เล่มเดียวกัน , หน้า : 191-192. [3] นาศิร อิบนุ อะลีย์ อาลุชชัยค์ , อะกีดะฮ์อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ ฟิศเศาะฮาบะฮ์อัลกิรอม , ญามิอะฮ์อิสลามียะฮ์ , อัลมะดีนะฮ์มุเนาวะเราะฮ์ , พิมม์ครั้งที่ 1 , (ฮ.ศ.1430-ค.ศ.2009) , เล่มที่ 1 , หน้าที่ : 42-44.

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น