สาเหตุที่ทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้นและลดลง

จากหนังสือ ชัรห์อัลอะกีดะฮ์ อัลวาซิฏียะฮ์

โดย มูฮัมหมัด อิบนุ ศอเลียห์ อิบนุ อุษัยมีน

แปลโดย อะบูฮะนีฟ รอมฎอน
สาเหตุที่ทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้น 4 ประการ

ประการแรก : การรู้จักอัลลอฮ์ ทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ เพราะทุกครั้งที่มนุษย์รู้จักอัลลอฮ์เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ อีหม่านของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้น


ประการที่สอง : พิจารณาในอายะฮ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการสรรค์สร้างสรรพสิ่งบนโลกและอายะฮ์ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ


ประการที่สาม : เชื่อฟัง ภักดีต่ออัลลอฮ์และประกอบคุณงามความดีอย่างมากมาย


ประการที่สี่ : ละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในการที่จะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์


สาเหตุที่ทำให้อีหม่านลดลง 4 ประการ

ประการแรก : ไม่ทำความรู้จักอัลลอฮ์ ทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์


ประการที่สอง : ไม่ยอมพิจารณาในอายะฮ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการสรรค์สร้างสรรพสิ่งบนโลกและอายะฮ์ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ


ประการที่สาม : ปฏิบัติอามาลอิบาดะฮ์น้อย


ประการที่สี่ : ปฏิบัติสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์


คัดจาก : มูฮัมหมัด อิบนุ ศอเลียห์ อิบนุ อุษัยมีน , ชัรห์อัลอะกีดะฮ์ อัลวาซิฏียะฮ์ , เบรุต : อัลมักตะบะฮ์อัลอัศรียะฮ์ , หน้า : (439-440)

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น